Login: Login
Info
In de afgelopen periode is een aantal up-dates doorgevoerd in KIJK! Webbased.
In de handleiding ‘beredeneerd aanbod’ zijn deze wijzigingen ook doorgevoerd. U vindt de handleiding onder de tab ‘papieren werkmaterialen’ in KIJK! Webbased.

Up-date: overdrachtsformulier
In het onderdeel ‘leerlingbeheer’ ziet u vanaf nu een formulier dat u kunt gebruiken bij de overdracht van leerlingen van de voorschool naar de vroegschool (van peuterspeelzaal naar basisschool). Gegevens die u eerder heeft geregistreerd worden direct gegenereerd naar het overdrachtsformulier. U vult ontbrekende gegevens verder in en print het uit ter ondertekening door de ouders. Het formulier blijft altijd beschikbaar in uw KIJK! registratie.


Alle modules:

Het individuele rapport is nu als landscape vormgegeven. Er kunnen zes registratiemomenten worden weergegeven die allen een andere kleur hebben.